Επιτελική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε σήμερα τους χώρους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ Α.Ε.) και εν συνεχεία προέβη σε δήλωση που έμοιαζε με «αχταρμά».

Σε απάντηση, σημειώνονται τα εξής:

Τον Ιούλιο του 2019, η Κυβέρνηση παρέλαβε την ΕΑΒ με σημαντικά προβλήματα: ταμειακά ελλείμματα, οργανωτικές δυσλειτουργίες, επιχειρησιακές αγκυλώσεις και αδιαφανή, τουλάχιστον, πεδία.

Δηλαδή, χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με σύγχρονη εταιρεία.

Ενδεικτικά:

1ον. Η ΕΑΒ παρουσίασε κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019 απόκλιση άνω του 10% (19% και 49,2% αντίστοιχα) στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της.

2ον. Από τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 προκύπτει ότι:

α) το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας και του Ομίλου καθίστατο αρνητικό και

β) υπήρχε η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της.

3ον. Το έτος 2018, είχε ικανοποιηθεί αίτημα της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ύψους 479 εκατ. ευρώ από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων.

4ον. Η εταιρεία κατέβαλλε παροχές οι οποίες δεν εντάσσονταν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Το Υπουργείο Οικονομικών, μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ανέλαβε συνεκτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ΕΑΒ, που αποτελεί τη μοναδική αεροναυπηγική βιομηχανία της χώρας μας.

Και αυτές στο πλαίσιο της νομιμότητας, της διαφάνειας, της εξυγίανσης, της λογοδοσίας, της ανασυγκρότησης και ανάπτυξής της, που πρέπει να γίνουν συστατικά της κουλτούρας της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, έπραξε, τα εξής:

1ον. Μερίμνησε για την άμεση στήριξή της με εξειδικευμένο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας συνάμα το διαφανές και αξιοκρατικό των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ.

2ον. Σταμάτησε την αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της κινητικότητας, εμπεδώνοντας και προωθώντας το αίσθημα της εργασιακής σταθερότητας.

3ον. Ξεμπέρδεψε το κουβάρι των εισπράξεων, επιδιώκοντας η επιχείρηση να πατάει «στα δικά της πόδια» και να μην εξαρτάται από αλλεπάλληλα αιτήματα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (πρακτική στην οποία είχε εθιστεί τα προηγούμενα χρόνια).

4ον. Όρισε εσωτερικό ελεγκτή, ώστε τα ευρήματά του να αποτελέσουν το εφαλτήριο διορθώσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της απαρέγκλιτης τήρησης της νομιμότητας και της διασφάλισης, πρωτίστως, της διαχειριστικής διαφάνειας.

5ον. Παρείχε τον απαιτούμενο χρόνο, για να μπορέσει η εταιρεία, χωρίς τη «θηλιά στον λαιμό», να τακτοποιήσει τις τελωνειακές της εκκρεμότητες.

Επιπροσθέτως, ο Υπουργός Οικονομικών:

1ον. Έχει ζητήσει από τη Διοίκηση να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και την ανταπόκριση σε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

2ον. Σχεδιάζει, και εντός των προσεχών ημερών αναλαμβάνει, νομοθετική πρωτοβουλία, όπως έχει ενημερώσει τη Διοίκηση και το συνδικαλιστικό όργανο, για τη μεταφορά από την περιοχή του «γκρίζου», σε διαφανές πεδίο εκκρεμών ζητημάτων των εργαζομένων.

Για να μπορεί η εταιρεία, χωρίς συνεχείς τριβές και σε δημιουργικό κλίμα, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Εμείς εργαζόμαστε για καθαρές λύσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει προσηλωμένο στη βελτίωση της θέσης της εταιρείας και στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, ώστε να διεκδικήσει ικανοποιητικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά, να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές, να συμμετάσχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες.

Αυτό, εκτός από σχέδιο, απαιτεί δημιουργική και σκληρή δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους, εντός του πλαισίου της νομιμότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και συντεταγμένης δράσης.

Πιστεύουμε ότι θα παραμερισθούν τα γνωστά παίγνια, θα κυριαρχήσει η λογική και θα ωθήσουμε την εταιρεία προς τα εμπρός.

Υ.Γ.: Σημειώνεται προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο φορέας τον οποίο σήμερα επισκέφθηκαν είναι η «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία», και όχι «Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία», όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Το όψιμο ενδιαφέρον αιτιολογεί τέτοια λάθη.

Πηγή: onalert.gr