‘Αρχισε στις 30 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2023, η άσκηση ειδικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας με την επωνυμία «BOLD WINGS – 2023», που συνδιοργανώνεται από την Εθνική Φρουρά και τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) της Γαλλίας.

Η άσκηση BOLD WINGS – 2023 πραγματοποιείται σε πεδία ασκήσεων και βολών στο χερσαίο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) και σε αυτή συμμετέχει προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς και των Γαλλικών ΕΔ. Το σενάριο της ΤΑΜΣ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διάφορα είδη βολών ατομικού και ομαδικού οπλισμού, εκτέλεση αλμάτων ελευθέρας πτώσης, εκπαίδευση στην παροχή Α΄ Βοηθειών μάχης, καθώς και εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων εντός κατοικημένης περιοχής.

Την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, παρακολούθησε φάση της συνεκπαίδευσης, στην παρουσία της πρέσβεως της Γαλλίας, Salina Grenet – Catalano. Ο Αρχηγός, αφού συνεχάρη τις Ομάδες Ειδικών Επιχειρήσεων για την προσπάθεια που κατέβαλαν, επισήμανε τη μεγάλη σημασία της πραγματοποίησης κοινών εκπαιδεύσεων, τόσο για την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ των ΕΔ των 2 χωρών όσο και για την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, γενικότερα.

Η άσκηση BOLD WINGS – 2023, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΔ και Γαλλίας, κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς, να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχο προσωπικό των Γαλλικών ΕΔ, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα και αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των ΕΔ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Μ. Καλογεράκη

Πηγή: thracenews.gr