Από την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023 διεξήχθη, στο ΓΕΕΘΑ, η άσκηση «CYBER COALITION 2023», μία από τις σημαντικότερες ασκήσεις κυβερνοάμυνας του NATO.

Η «CYBER COALITION 2023» σχεδιάζεται και διευθύνεται από το Στρατηγείο Μετασχηματισμού (Allied Command Transformation – ACT) του ΝΑΤΟ. Από ελληνικής πλευράς συντονίζεται και παρακολουθείται από την Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, και σε αυτήν συμμετείχε προσωπικό του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΔΙΚΕΚΥΒ/ΓΕΕΘΑ) και των αντίστοιχων τμημάτων κυβερνοασφάλειας των Γενικών Επιτελείων, καθώς και προσωπικό πληροφορικής του NATO Rapid Deployable Corps-Greece (NRDC-GR).

Η «CYBER COALITION 2023» διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2008 και φέτος έλαβαν μέρος σε αυτήν περίπου 1000 ασκούμενοι από τα κράτη – μέλη και εταίρους του NATO, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από φορείς της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου.

Η άσκηση διεξήχθη μέσω τηλεματικής με διασύνδεση σε εικονικό πεδίο ασκήσεων στο Κέντρο Αριστείας Συνεργατικής Κυβερνοάμυνας (Cooperative Cyber Defence Center of Excellence – CCDCoE) του NATO στο Ταλίν της Εσθονίας, και αποσκοπούσε στην εκπαίδευση του προσωπικού σε διαδικασίες κυβερνοάμυνας τόσο σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του, όπως και στην εμβάθυνση της συνεργασίας τους, στον τομέα του κυβερνοχώρου.

Κατά τη διάρκειά της έλαβαν χώρα σενάρια που αφορούσαν στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές που υποστηρίζουν επιχειρήσεις του NATO (δικτυακές, πληροφοριακές, παραγωγής ενέργειας, εφοδιαστικής λοκληρ), καθώς και στην μόλυνση συστημάτων υποστήριξης ηλεκτρικών οχημάτων, όπως επίσης εξετάστηκαν και θέματα νομικής φύσης που αφορούν στην θεώρηση των κυβερνοεπιθέσεων ως ένοπλες επιθέσεις.

Πηγή: onalert.gr