Είμαστε στην εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής της διασποράς του κορονοϊού στην παγκόσμια κοινότητα , στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην χώρα μας.

Ο ρυθμός διασποράς του ιού είναι συνάρτηση των μέτρων που έχει πάρει η Πολιτεία μας , κυρίως όμως εξαρτάται από η δική μας υπεύθυνη στάση στην αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων .

Το σύστημα υγείας της χώρα μας όπως αντιλαμβάνεστε αντέχει μέχρι ένα όριο ασθενών από αυτό τον ιό , και , συνεπώς οφείλουμε να περιορίσουμε τον ρυθμό της διασποράς στο ελάχιστο δυνατό , και , αυτό εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων. Αν το σύστημα υγείας της χώρας καταρρεύσει -δεν αντέξει το βάρος της διασποράς – τότε θα δούμε συμπολίτες μας να καταλήγουν αβοήθητοι . Βρισκόμαστε επίσης προ των πυλών μίας οικονομικής καταστροφής που το μέγεθός της είναι συνάρτηση του χρόνου διάρκειας αυτού του φαινομένου, και , αυτός είναι συνάρτηση της διασποράς του ιού .

Η χώρα μας δεν έχει συνέλθει από τα μνημόνια και συνεπώς δεν διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική ευελιξία να αντέξει την πίεση του εν λόγω φαινομένου. Ευτυχώς που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή οικογένεια , όμως μην ξεχνάμε ότι η διασπορά του ιού έχει κατακλύσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και , συνεπώς όπως αντιλαμβάνεστε τα όποια οικονομικά περιθώρια στήριξης θα είναι αναλογικά σε κάθε χώρα .

Άρα ως χώρα πρέπει πρώτα από όλα να κοιτάξουμε το σπίτι μας . Μέσα σε αυτά τα πλαίσια , όλα αυτά εξαρτώνται από τον ρυθμό μεταβολής της διασποράς του μολυσμένου ιού. Τα γραφήματα που βλέπετε δείχνουν την ταχύτητα διάδοσης του ρυθμού μεταβολής του ιού σε συνάρτηση με το χρόνο Xi , i= 1,2,3 σε ημέρες , μέχρι το pick ( maximum) και μετά από κάποιες ημέρες Xi ,i=1,2,3 βλέπετε την σταδιακή αποκλιμάκωση του ρυθμού της διασποράς , που θέλω να ελπίζω ότι σύντομα η παγκόσμια ιατρική κοινότητα θα βρει το κατάλληλο όπλο της αποτελεσματικής καταπολέμησής του. Τα γραφήματα είναι ενδεικτικά και έχουν προκύψει μετά από μελέτη των δεδομένων που διαθέτουμε μέχρι τώρα κατ' εκτίμηση . Λαμβάνοντας υπόψη ότι το maximum του ρυθμού της διασποράς θα έχει διάρκεια τις " Xi" με i=1,2,3 ημέρες ,που αντιστοιχεί για το γαλάζιο , πράσινο και κόκκινο γράφημα αντιστοίχως .

Βλέπουμε ότι το κόκκινο γράφημα δείχνει μία απότομη αύξηση του ρυθμού της διασποράς σε συνάρτηση με τον χρόνο , γεγονός που οφείλουμε να αποφύγουμε ! Βλέπουμε το πράσινο γράφημα όπου ο ρυθμός διασποράς ακολουθεί μία μέση κατάσταση , όμως και αυτό δεν το θέλουμε ! Βλέπουμε το γαλάζιο γράφημα όπου έχουμε ένα ήπιο ρυθμό διασποράς . Που όπως καταλαβαίνετε είναι μερικώς ευεργετικό όχι όμως και το επιθυμητό ! Για να εξηγήσουμε καλύτερα το νόημα των εν λόγω γραφημάτων , ως προς τον ρυθμό της διασποράς των σε συνάρτηση με τον χρόνο , βλέπουμε : Το γαλάζιο γράφημα δείχνει ότι αν υποθέσουμε , έστω ότι την X1= 20 ( εικοστή ημέρα) θα έχουμε φτάσει στο maximum των κρουσμάτων , με το γαλάζιο γράφημα θα έχει μολυνθεί υποθετικά το 15 % του πληθυσμού . Με βάση αυτή την υπόθεση : Το πράσινο γράφημα την X2= 60 ( εξηκοστή ημέρα ) μέχρι το maximum θα έχει μολυνθεί το 21 % του πληθυσμού . Όμως με το γαλάζιο γράφημα την εξηκοστή ημέρα θα βρισκόμαστε στο στάδιο της αποκλιμάκωσης της διασποράς και θα έχει φτάσει στο 13% περίπου του πληθυσμού . Το κόκκινο γράφημα δείχνει ότι την X3= 72 ( εβδομηκοστή δεύτερη ημέρα ) μέχρι να φτάσουμε στο maximum θα έχει μολυνθεί το 39 % του πληθυσμού . Όμως το γαλάζιο γράφημα την ίδια ημέρα θα βρίσκεται σε ακόμη πιο χαμηλό σημείο διασποράς από το πράσινο στο 6% περίπου του πληθυσμού. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οφείλουμε να αποφύγουμε οπωσδήποτε το σενάριο του κόκκινου γραφήματος και αυτό εξαρτάται από την πιστή εφαρμογή των μέτρων από όλους τους πολίτες .

Θα πρότεινα ακόμη πιο αυστηρά , τώρα όμως , όχι αύριο ! Λαμβανομένου υπόψη ότι τα κρούσματα είναι τουλάχιστον διπλάσια για να μην πω τριπλάσια από αυτά που έχουν ήδη επίσημα καταγραφεί . Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε τον ρυθμό διασποράς στο ελάχιστο δυνατό σε συνάρτηση με τον χρόνο διάρκειας της επιδημίας του ιού .

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειώσουμε κατά το δυνατό στο ελάχιστο τον θάνατο συμπολιτών μας και την τελμάτωση της οικονομίας . Αν αυτή η επιδημία έχει μεγάλη διάρκεια , τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει στην οικονομία μας , που η επιστροφή της στην κανονικότητα θα είναι πολύ δύσκολη , δεδομένου ότι θα έχουν πληγεί παράλληλα σε ένα βαθμό και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής οικογένειας που ανήκουμε .

Οφείλουμε να μείνουμε όλοι μας κατά το δυνατόν σπίτι μας , τώρα ! Αύριο θα είναι αργά !

Ο Γιώργος Τσιτσιλιάνος είναι Σμήναρχος ε.α Μηχανικός της ΣΜΑ , Μαθηματικός με MSc στα εφαρμοσμένα και ήταν υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής

Πηγή: onalert.gr