Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (12:38:37 μμ), η απόφαση του γενικού διευθυντή της ΓΔΑΕΕ με την οποία συστήνεται μικτή ομάδα εργασίας μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της Εγχώριας αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ). Σύμφωνα με την απόφαση, ως θεματολογία της μικτής ομάδας εργασίας ορίζεται η ακόλουθη:

α. Η πρόταση των Συνδέσμων (σσ της ΕΑΒΙ) για την ενίσχυση της βιομηχανικής συμμετοχής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πρακτικές κρατών-μελών της ΕΕ και με βάση το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ),

β. Η υλοποίηση των προγραμμάτων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ),

γ. Η σχεδιαζόμενη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα (ΕΜΕΑΤ) και

δ. Η μελετώμενη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ).

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 στην ΓΔΑΕΕ (αίθουσα Συσκέψεων του κτιρίου του αναπλ. γενικού διευθυντή της ΓΔΑΕΕ).  Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίσθηκε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ υποστράτηγος (εα) Μιχαήλ Παπαδάκης.

Μέλη της επιτροπής είναι 6 στελέχη της ΓΔΑΕΕ, 1 στέλεχος από τη γενική διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), 2 στελέχη του ΓΕΕΘΑ (κύριο- αναπληρωματικό μέλος) και από Συνδέσμους της ΕΑΒΙ οι:

  • Αναστάσιος Ροζολής, πρόεδρος ΔΣ ΣΕΚΠΥ
  • Αναστάσιος Χατζησταματίου, αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΚΠΥ
  • Νικόλαος Παπάτσας, πρόεδρος ΔΣ ΕΕΛΕΑΑ (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας)
  • Ευάγγελος Βερονικιάτης, αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΕΛΕΑΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Πηγή: onalert.gr