Επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων του NATO στον ΟΤΕ και τον ΑΔΜΗΕ διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την προστασία και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Είχε προηγηθεί αίτημα του επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου του Αρχηγείου του ΝΑΤΟ για τις κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, στρατηγού (ε.α.) Hans – Werner Wiermann προς το γενικό διευθυντή της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνο Μπαλωμένο, ως υψηλόβαθμου εθνικού αντιπροσώπου στην επιτροπή Ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ, για δια ζώσης ενημέρωση τόσο του ιδίου όσο και των συνεργατών του James Appathurai (Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy) και Chelsey Slack (Deputy Head, Cyber Defense Section, NATO Headquarters), σχετικά με το εθνικό σύστημα και τις βέλτιστες πρακτικές της Ελλάδας, σε σχέση με τις κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές.

Ειδικότερα :

-Η επίσκεψη στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ περιλάμβανε:

α. Επίσκεψη στο Security Operation Center και σύντομη παρουσίαση της λειτουργίας του,

β. Επίσκεψη στο Situation Center και σύντομη παρουσίαση της λειτουργίας του,

γ. Επίσκεψη στο Network Operation Center και σύντομη παρουσίαση της λειτουργίας του και

δ. Σύντομη παρουσίαση του ΟΤΕ Group και των υποδομών της εταιρίας, μεταξύ των οποίων και οι υποθαλάσσιες υποδομές,

-Η επίσκεψη στον ΑΔΜΗΕ περιλάμβανε:

α. Επίσκεψη στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και σύντομη παρουσίαση της λειτουργίας του και

β. Σύντομη παρουσίαση του ΑΔΜΗΕ και των υποδομών της εταιρίας, μεταξύ των οποίων και οι υποθαλάσσιες υποδομές.

ΓΔΠΕΑΔΣ

Περαιτέρω η ΓΔΠΕΑΔΣ διοργάνωσε ημερίδα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων με θέμα: «Διαχείριση και Προστασία των Κρίσιμων Υποθαλάσσιων Υποδομών», με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τις Ενοπλες Δυνάμεις, τη δημόσια διοίκηση, και μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΔΠΕΑΔΣ, παρουσιάζοντας τα συμπεράασματα της ημερίδας ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής ‘Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος τόνισε ότι απαιτείται:

α. Η ενίσχυση του διαλόγου για την Ανθεκτικότητα μεταξύ στελεχών από τον κυβερνοχώρο, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τη ναυτιλία, αλλά και μεταξύ του διεθνούς στρατιωτικού επιτελείου του ΝΑΤΟ και του στρατιωτικού επιτελείου του ελληνικού υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, με σκοπό:

– Την καλύτερη κατανόηση των διαθέσιμων διαδικασιών και εργαλείων για την ενίσχυση της εθνικής και συμμαχικής ανθεκτικότητας,

– Την ανάλυση των διδαγμάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία σε σχέση με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών και

– Την περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων για την ασφάλεια των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις νέες τεχνολογίες.

β. Η άμεση εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ελλάδας και του ΝΑΤΟ σε περίπτωση εντοπισμού μεγάλου κινδύνου για κάποια κρίσιμη υποθαλάσσια υποδομή ή σημαντικής αλλαγής στο πλαίσιο ασφαλείας,

γ. Η καθιέρωση τακτικών αξιολογήσεων των προκλήσεων και απειλών για τις κρίσιμες υποδομές,

δ. Η αξιοποίηση συνεργειών ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ για την αξιοποίηση κοινών πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των κρίσιμων υποδομών,

ΓΔΠΕΑΔΣ

ε. Η διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ των επιτελείων βάσει εξειδικευμένων σεναρίων για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων, των αλληλεξαρτήσεων και των αλυσιδωτών επιπτώσεων στις κρίσιμες υποδομές,

στ. Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις στην εθνική και συμμαχική ασφάλεια σε περίπτωση ελέγχου των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών από οντότητες στρατηγικών ανταγωνιστών, καθώς και τους δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με προμηθευτές από τις χώρες αυτές,

ζ. Η διερεύνηση δυνατοτήτων ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της παρακολούθησης και της προστασίας των κρίσιμων υποδομών στον θαλάσσιο τομέα από τις αρμόδιες αρχές και συζήτηση για την βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον,

η. Η προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων σχετικά με την εφαρμογή σχετικών πολιτικών και νομοθεσίας που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών για την διαμόρφωση πιο ανθεκτικών ενόπλων δυνάμεων,

θ. Η προώθηση της δέσμευσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και φορείς του ιδιωτικού τομέα, για την ασφάλεια των υποδομών ζωτικής σημασίας και

ι. Η υιοθέτηση της ολιστικής προσέγγισης (Whole of Government Approach), ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το σύνολο των εθνικών δυνάμεων (κρατικοί – ιδιωτικοί φορείς, κοινωνικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντές κ.λπ) και να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υλικών και άυλων εθνικών πόρων για την εξασφάλιση της προστασίας των κρίσιμων εθνικών υποδομών και της ενίσχυσης της εθνικής ανθεκτικότητας.

Πηγή: onalert.gr