Τροποποιείται το Προεδρικό Διάταγμα 13/2018 που αφορά τον οργανισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και ειδικότερα επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 78 που αφορά το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ).

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή κατά βαθμό και ειδικότητα. Αναλυτικότερα, οι οργανικές θέσεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κατανέμεται ως εξής:

Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ΕΛΑΚΤ ή από μετάταξη, από 828, αυξάνονται σε 1.014 και οι οργανικές θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

 •    Αντιναύαρχοι 3
 •     Υποναύαρχοι 6
 •    Αρχιπλοίαρχοι 15
 •     Πλοίαρχοι 75 από 60 που ήταν
 •    Αντιπλοίαρχοι 145 από 100
 •    Πλωτάρχες 200 από 150
 •    Υποπλοίαρχοι 220 από 219
 •    Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι 350 από 275.

Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης τεχνικοί ή από μετάταξη, 142 από 93 και κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Αρχιπλοίαρχοι 1
 • Πλοίαρχοι 6
 • Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι 135 από 89.
 • Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υγειονομικοί, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών 34 από 19 και κατανέμονται ως ακολούθως:
 • Αρχιπλοίαρχοι 1
 • Πλοίαρχοι 3
 • Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι 30 από 17.

Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών (Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι) 12 από 4

Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης οικονομικοί ή από μετάταξη ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών 42 από 21 και κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Αρχιπλοίαρχοι 1
 • Πλοίαρχοι 6 από 2
 • Αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι 35 από 18.

Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ απευθείας κατάταξης νομικοί ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών, 42 από 14 και κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Αρχιπλοίαρχοι 1
 • Πλοίαρχοι 6 από 2
 • Αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι 35 από 11
 • Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικής μονιμότητας (πλωτάρχες έως και σημαιοφόροι) 3 από 6
 • Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ιερέας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (σημαιοφόρος έως και αρχιπλοίαρχος) 1
 • Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ειδικότητα κυβερνήτη ή μηχανικού 350
 • Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, (αντιπλοίαρχοι έως σημαιοφόροι) 1.180 από 130

Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές ή μόνιμους εφέδρους κατά απονομήν αξιωματικούς (αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι) 41 από 40

Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από λιμενοφύλακες ή αξιωματικοί Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (προερχόμενοι από βαθμό κελευστή) σε 875 από 20 και κατανέμονται:

 • Αρχιπλοίαρχοι 1
 • Πλοίαρχοι 2
 • Αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι 872
 • Αξιωματικοί προερχόμενοι από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων 12.
 • Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος 404
 • Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, κλπ 2.315
 • Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί ειδικότητας υγειονομικού (αρχικελευστές, επικελευστές, κελευστές) 30
 • Υπαξιωματικοί Σχολής Λιμενοφυλάκων ή προερχόμενοι από λιμενοφύλακες (αρχικελευστές έως και κελευστές) 2.080
 • Λιμενοφύλακες 425
 • Λιμενοφύλακες από Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων 497.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου InTIme News

Πηγή: onalert.gr