Μετά την απόφαση που αφορά την προμήθεια δύο παράκτιων περιπολικών σκαφών τύπου P355, με δικαίωμα προαίρεσης (option) αγοράς δύο ακόμα σκαφών για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, φαίνεται ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα συνεχίζονται για την ενίσχυση του στόλου σκαφών επιφανείας του ελληνικού Λιμενικού.

Ειδικότερα, το Αρχηγείο ΛΣ – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι ανοικτές και δημόσιες ενημερωτικές συναντήσεις, με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας για νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις στο πλαίσιο κατάρτισης τεχνικών απαιτήσεων / προδιαγραφών για την «Προμήθεια δυο (02) πλοίων ανοικτής θαλάσσης άνω των 80 μ.» συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 160 εκατ. €., σε συνέχεια της από 25/11/2022 Ανακοίνωσης.

Αναλυτικότερα, γνωρίζεται ότι για το διάστημα από 15/12/2022 έως και 08/03/2023, πραγματοποιήθηκαν τριάντα τέσσερις συναφείς συναντήσεις με τους οικονομικούς φορείς, που παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων του Κλάδου Ασφαλείας και Αστυνόμευσης.

Δείτε τον σχετικό πίνακα

Πηγή: onalert.gr