Η τουρκική εταιρεία αμυντικών τεχνολογιών STM ανέλαβε δύο σημαντικά συμβόλαιο από το NATO, καθώς κέρδισε δύο διαγωνισμούς αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό σε υποδομές πληροφοριών της Συμμαχίας υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών (NATO Communications and Information Agency) που έχει έδρα στη Χάγη της Ολλανδίας.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα επικεντρωθούν στα συστήματα και τα λογισμικά για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διανομή πληροφοριών προς χρήση από το NATO και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της Συμμαχίας, ενώ αποτελεί μια τεράστια προσπάθεια αναβάθμισης, με την τουρκική εταιρεία, όπως ήταν αναμενόμενο, να «πανηγυρίζει» για την επιτυχία αυτή.

Υπολογίζεται ότι οι εργασίες εκσυγχρονισμού στις υποδομές του NATO θα ολοκληρωθούν σε 3,5 χρόνια, ενώ η τουρκική εταιρεία STM δεν έχει κάνει γνωστές τις πληροφορίες σχετικά με την συνολική αξία και τιμή των συμβολαίων που κέρδισε. Ωστόσο, η Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφοριών έκανε λόγο για ένα «πακέτο» αξίας 31,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αναθέσεις αφορούν δύο προγράμματα τα οποία ονομάζονται «Intelligence Functional Services-Spiral 2» και «Ballistic Missile Defense Functions». Οι Τούρκοι θα παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες όπως κώδικες για  λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους φορείς, τα όργανα και τα μέσα του NATO στην συγκέντρωση, επεξεργασία, διάδοση και εκμετάλλευση δεδομένων και πληροφοριών. Το λογισμικό αυτό επίσης θα αξιοποιηθεί και από τις στρατιωτικές βάσεις του NATO για τον έλεγχο της ροής πληροφοριών.

Πηγή: onalert.gr