Η Τουρκία προκαλεί ξανά με την γνωστή πρακτική των NAVTEX και «δείχνει» τον δρόμο που θα ακολουθήσει και το νέο έτος, αφού «κλείνει» το 2021 όπως ακριβώς το ξεκίνησε, δεσμεύοντας δηλαδή θαλάσσιες περιοχές στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο για ένα περίπου χρόνο, με κάποιες εξαιρέσεις, προκειμένου το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό να πραγματοποιήσει ασκήσεις με πυρά.

Συγκεκριμένα, η υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης εξέδωσε δύο NAVTEX και «κλειδώνει» θαλάσσια περιοχή στο Θρακικό Πέλαγος μεταξύ Θάσου, Σαμοθράκης και βόρεια της Λήμνου, καθώς επίσης θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκύρου, Λέσβου και Αγίου Ευστρατίου. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, προβλέπεται η διεξαγωγή ασκήσεων των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, διάρκειας έξι μηνών, από την 1η Ιανουαρίου του 2022 έως τις 14 Ιουνίου και από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Εξαίρεση αποτελούν τα Σαββατοκύριακα, οι εθνικές εορτές και οι ακόλουθες ημερομηνίες: 1 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, 22-25 Απριλίου, 1 Μαΐου, 13 Ιουνίου, 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου, 24-26 Δεκεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη NAVTEX αφορά περιοχή στο κεντρικό Αιγαίο όπως φαίνεται αναλυτικά στον χάρτη:

TURNHOS N/W : 1251/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-12-2021 15:39)TURNHOS N/W : 1251/21
AEGEAN SEA
1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 22 AND 16 SEP-31 DEC 22 FROM SUNRISE TO SUNSET
A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,
B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:
01 JAN 22, 06 JAN 22, 07 MAR 22, 25 MAR 22, 22 APR 22, 23 APR 22, 24 APR 22, 25 APR 22, 01 MAY 22,
13 JUN 22, 15 AUG 22, 28 OCT 22, 21 NOV 22, 24 DEC 22, 25 DEC 22, 26 DEC 22, 31 DEC 22.
IN AREA BOUNDED BY;
39 00.00 N – 025 10.00 E
39 20.00 N – 024 58.00 E
39 14.00 N – 024 40.00 E
38 54.00 N – 024 52.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 22.

NAVTEX

Η δεύτερη NAVTEX αφορά περιοχή στο Θρακικό Πέλαγος και φαίνεται αναλυτικά στον χάρτη:

TURNHOS N/W : 1252/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-12-2021 15:40)TURNHOS N/W : 1252/21
AEGEAN SEA
1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 22 AND 16 SEP-31 DEC 22 FROM SUNRISE TO SUNSET
A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,
B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:
01 JAN 22, 06 JAN 22, 07 MAR 22, 25 MAR 22, 22 APR 22, 23 APR 22, 24 APR 22, 25 APR 22, 01 MAY 22,
13 JUN 22, 15 AUG 22, 28 OCT 22, 21 NOV 22, 24 DEC 22, 25 DEC 22, 26 DEC 22, 31 DEC 22.
IN AREA BOUNDED BY;
37 27.00 N – 026 17.00 E
37 08.50 N – 026 27.50 E
37 05.00 N – 026 09.00 E
37 24.00 N – 026 00.00 E
37 24.00 N – 026 04.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 22.

Πηγή: thracenews.gr