Συνεχίζει η Άγκυρα την προβολή των αξιώσεων της για συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Οι τουρκικές αρχές με navtex προαναγγέλλουν ασκήσεις έρευνας και διάσωσης στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο στα τέλη Μαΐου.

Συγκεκριμένα η τουρκική navtex δεσμεύει περιοχές που βρίσκονται μεταξύ Λέσβου και Χίου και μεταξύ Χίου και Σκύρου για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης στις 20, 25 και 26 Μαΐου

Η ανακοίνωση είναι η ακόλουθη:

Η πρώτη περιοχή της navtex είναι η ακόλουθη:

Η δεύτερη περιοχή είναι η ακόλουθη:

Πηγή: thracenews.gr