Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές της αντιπολίτευσης με θέμα: «Χωρίς αεροδιακομιδές το νησί της Κέρκυρας», λέγοντας αρχικά ότι ο σχεδιασμός και η οργάνωση των αεροδιακομιδών αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ορίζεται ως υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση της διάθεσης των πτητικών μέσων, το συντονισμό αυτών και την εκτέλεση του πτητικού έργου των αεροδιακομιδών υγείας, επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ, όταν τα πρωτεύοντα μέσα, κυριότητας Υπουργείου Υγείας, δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό. Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου πραγματοποιείται πρωτευόντως με μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και, όταν απαιτηθεί, χρησιμοποιούνται πτητικά μέσα που ανήκουν στις Μονάδες, υπό την Επιχειρησιακή Διοίκηση του ΓΕΕΘΑ.

Το ΥΠΕΘΑ, υποστηρίζοντας την εθνική υποχρέωση για Έρευνα και Διάσωση, διαθέτει, μέσω των Γενικών Επιτελείων, κατάλληλα στελεχωμένα και εξοπλισμένα μέσα, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς Έρευνας και Διάσωσης, τηρώντας αυτά στην απαιτούμενη ετοιμότητα, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή χρονική ανταπόκριση από τη στιγμή της συνέγερσής τους.

Συναφώς, η Πολεμική Αεροπορία, ως αρμόδιος φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτικής Έρευνας και Διάσωσης στην περιοχή ευθύνης της χώρας, έχει τοποθετήσει γεωγραφικά τα εναέρια μέσα της, όπως αυτά απεικονίζονται στον πίνακα 3.4.6 του ΑΙΡ (Area Information Publication) κεφάλαιο GΕΝ 3.6.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου πελάγους, οι πλησιέστερες βάσεις ετοιμότητας Έρευνας και Διάσωσης βρίσκονται στα Α/Δ Ακτίου και Αράξου, στελεχωμένες με κατάλληλο προσωπικό και μέσα. Επιπλέον, με τα ίδια μέσα εκτελεί αεροδιακομιδές επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ, όταν τα πρωτεύοντα μέσα, κυριότητας ετέρων φορέων, δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, η Πολεμική Αεροπορία ενεργεί στο πλαίσιο της σχετικής ΚΥΑ (Β΄2758/2015), προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε δυσχέρειες, όπως αυτή της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του αερολιμένα της Κέρκυρας, και σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ εκτελεί απρόσκοπτα το έργο των αεροδιακομιδών ανά τη χώρα, ενώ παράλληλα με τα ίδια πτητικά μέσα βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα εκτέλεσης αποστολών Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Πηγή: onalert.gr