Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η κοινή απόφαση του ΥΦΕΘΑ κ.Νίκου Χαρδαλιά και της προϊσταμένης της γενικής διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας του υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση τεσσάρων οπλιτών θητείας πτυχιούχων Ιατρικής στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία (Π.Π.Ι.) Αγαθονησίου, Θύμαινας, Χάλκης και Λειψών.

Συγκεκριμένα:

α. Στο Π.Π.Ι. Αγαθονησίου της 2ης υγειονομικής περιφέρειας τοποθετείται οπλίτης θητείας, ειδικότητας Ιατρού ‘Ανευ Ειδικότητας,

β. Στο Π.Π.Ι. Θύμαινας (του συγκροτήματος των Φούρνων) της 2ης υγειονομικής περιφέρειας τοποθετείται οπλίτης θητείας, ειδικότητας Ιατρός ‘Ανευ Ειδικότητας,

γ. Στο Π.Π.Ι. Χάλκης της 2ης υγειονομικής περιφέρειας τοποθετείται οπλίτης θητείας, ειδικότητας Ιατρός ‘Ανευ Ειδικότητας και

δ. Στο Π.Π.Ι. Λειψών της 2ης υγειονομικής περιφέρειας τοποθετείται οπλίτης θητείας, ειδικότητας Ιατρός ‘Ανευ Ειδικότητας.

Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών θητείας στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Σύμφωνα με την απόφαση ΥΦΕΘΑ και Υπουργείου Υγείας, οι συγκεκριμένοι οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στις εν λόγω θέσεις, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Intime News

Πηγή: onalert.gr