Κατευθύνσεις για τη συνέχιση του καινοτόμου και φιλόδοξου έργου «Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας» έδωσε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΑ, Αντώνιος Οικονόμου.

Από το σύνολο του έργου – που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.025.467,00 ευρώ – έχει ολοκληρωθεί το 44,8% του υποέργου «Εκπαίδευσης-Πιστοποίησης» και το 100% της προμήθειας εξοπλισμού. Το όλο έργο θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2023.

Η συνέχιση του εργου περιλαμβάνει εκπαίδευση σε δεκαέξι διαφορετικά τεχνικά εκπαιδευτικά αντικείμενα (πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων με την παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών), κόστος μετακίνησης εκπαιδευομένων και δημιουργία εκπαιδευτικού εργαστηρίου οπτικών ινών και προσπαθεί να διορθώσει αστοχίες που πιθανώς προέκυψαν και διαπιστώθηκαν στην αρχή του προγράμματος, κατά το παρελθόν έτος, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Απευθύνεται σε 465 πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ και υλοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Χανιά, σε 29 εκπαιδευτικά τμήματα.

Οι παρεχόμενες πιστοποιήσεις σε σημαντικούς τομείς (μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, διαχείριση ποιότητας, υγεία και ασφάλεια της εργασίας) καθιστούν το τεχνικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ στην κορυφή του δημόσιου τομέα από πλευράς αριθμού πιστοποιημένων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα στην επιστήμη και τεχνική συγκολλήσεων ΕΝ/ISO 9606-01, 9606-02 στις μεθόδους MIG, MAG, TAG, TIG, οξυγόνου ασετιλίνης, στα επιχειρησιακά εργαλεία διαχείρισης ποιότητας SIX SIGMA/YELLOU BELT, στις οπτικές ίνες CFOT/FOA και ως επιθεωρητής Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας EN/ISO 45001:2018, καταλήγει το ΥΠΕΘΑ στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: onalert.gr