Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) είναι το υπουργείο Παιδείας, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΥΠΕΘΑ) και ως εκ τούτου η ΣΣΕ ως ΑΣΕΙ, και όχι ως ΑΕΙ, δεν αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο να ορίσει την ΕΒΕ.

Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Νικόλαος Μανωλάκος με θέμα «Προβλήματα από τον καθορισμό της ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές». Παράλληλα γνωστοποίησε ότι με αφορμή το ζήτημα των 103 κενών θέσεων οι οποίες προέκυψαν στα Όπλα της ΣΣΕ, μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, υπεβλήθη από το ΥΠΕΘΑ αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό πρόσληψης μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού για το έτος 2022.

Πάντως, παρατήρησε, η επιλογή του συντελεστή ΕΒΕ στην τιμή 1,2 έγινε με γνώμονα την αποφυγή της πτώσης της βάσης εισαγωγής, η οποία δυνητικά θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του μορφωτικού υποβάθρου των Ευέλπιδων και σε αδυναμία να ανταποκριθούν αυτοί στις υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις της Σχολής.

Τι είπε για τις ειδικές κατηγορίες

Περαιτέρω, πρόσθεσε, σύμφωνα με τον ν.4777/2021 (Α΄25), δεν υφίσταται κατάργηση του καθεστώτος των ειδικών κατηγοριών, των προβλεπόμενων από το ν.3648/2008 (Α’ 38), αλλά ούτε και εξαίρεση αυτών από το καθεστώς επίτευξης της ΕΒΕ. Ειδικότερα, για τις ειδικές κατηγορίες του ν.3648/2008 (Α’ 38), προβλέπεται, σε περίπτωση μη εισαγωγής λόγω χαμηλότερης της ΕΒΕ επίδοσης των υποψηφίων, όπως οι κενές θέσεις οι οποίες θα προκύψουν να καλυφθούν από υποψηφίους της Γενικής Σειράς, διατηρώντας έτσι το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο της Σχολής.

Τέλος ο κ. Παναγιωτόπουλος υπενθύμισε ότι το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με το ν. 4777/17 Φεβ 21 (Α’ 25) θέσπισε για την εισαγωγή στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ, την εφαρμογή του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται εντός της τασσόμενης από τον υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων προθεσμίας και κοινοποιείται στην πολιτική Ηγεσία. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής της ΕΒΕ καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρότασή του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: onalert.gr