Από 04 έως 06 Ιουλίου 2023, συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Φρουρά και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, άσκηση ειδικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας ΤΑΜΣ «ZEUS – 2023»

Σκοπός της άσκησης, ήταν η συνεκπαίδευση του προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων στις διαδικασίες σχεδίασης και εκτέλεσης αγώνα κατοικημένων τόπων σε ορεινό περιβάλλον. Ειδικότερα τα επιμέρους σενάρια περιλάμβαναν, αερομεταφορά και εκτέλεση άμεσης επιθετικής ενέργειας σε ορεινό περιβάλλον, εκπαίδευση στον πύργο καταρρίχησης και εξάσκηση του προσωπικού σε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών πεδίου μάχης.

ZEUS - 2023

ZEUS - 2023

Η στρατηγική σημασία της άσκησης «ZEUS – 2023»

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησε ο Γενικός Επιθεωρητής Εθνικής Φρουράς, Υποστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, ο οποίος αφού συνεχάρη το προσωπικό για την άρτια σχεδίαση και εκτέλεση της άσκησης, επισήμανε τη σημασία πραγματοποίησης κοινών εκπαιδεύσεων, για την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ των ΕΔ των 2 χωρών.

Η άσκηση, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου, κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς, να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχο προσωπικό των Βρετανικών ΕΔ, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα και αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των ΕΔ των δύο χωρών.

ZEUS - 2023 ZEUS - 2023 ZEUS - 2023 ZEUS - 2023 ZEUS - 2023 ZEUS - 2023 ZEUS - 2023 ZEUS - 2023Πηγή: thracenews.gr